رفتن به محتوای اصلی
برنامه سفرUltra Trail Mt.Damavandبرنامه سفر
جزئیات مسابقه
مهلت ثبت نام

زمان مسابقه:

آخرین مهلت ثبت نام :

xxxx

دریافت پکیج مسابقه و جلسه توجیهی مسابقه

ساعت پکیج مسابقه: 8:00 الی 11:00 صبح و 14:00 الی 18:00 بعد از ظهر

کنفرانس خبری :       14:30 الی16:00

جلسه توجیهی مسابقه: 19:00 الی 20:00

مکان دریافت پکیج مسابقه : هتل ایرانشهر

آدرس هتل ایرانشهر : تهران ، خیابان انقلاب ، ایرانشهر جنوبی ، هتل ایرانشهر ، لابی هتل

تلفن هتل ایرانشهر : 88820518-021   88846650-021

آدرس پست الکترونیک : info@hotel-iranshahr.com

نقشه مکان جلسه : اینجا

xxxx

مسابقه رده های 100 کیلومتر و 61 کیلومتر

ساعت 8:30 صبح تا 9:00 صبح: دریافت پکیج مسابقه (اگر تاکنون دریافت نکرده اید)

ساعت 9:00 صبح تا 9:30 صبح: امانت سپردن وسایل اضافی

ساعت 9:30 صبح : حضور در محل مسابقه و مراسم افتتاحیه

 ساعت 10:00 صبح : شروع مسابقه

محل شروع مسابقه :  قرارگاه فدراسیون کوه نوردی

آدرس محل برگزاری مسابقه: جاده هراز کیلومتر 92 روستای پلور، قرارگاه کوه نوردی فدراسیون

تلفن قرارگاه کوهنوردان پلور : 43242803-011

نقشه مکان قرارگاه کوهنوردان پلور: اینجا

نکته : کلیه دوندگان می بایست راس ساعت 9 صبح در محل برگزاری مسابقه آماده حضورداشته باشند.

xxxx

مسابقه رده 22 کیلومتر

ساعت 8:30 صبح تا 9:00 صبح: دریافت پکیج مسابقه (اگر تاکنون دریافت نکرده اید)

ساعت 9:00 صبح تا 9:30 صبح: امانت سپردن وسایل اضافی

ساعت 9:30 صبح : حضور در محل مسابقه و مراسم افتتاحی

 ساعت 10:00 صبح : شروع مسابقه

محل شروع مسابقه :  قرارگاه فدراسیون کوه نوردی

آدرس محل برگزاری مسابقه: جاده هراز کیلومتر 92 روستای پلور، قرارگاه کوه نوردی فدراسیون

 تلفن قرارگاه کوهنوردان پلور : 43242803_011

نقشه مکان: اینجا

نکته : کیله دوندگان می بایست راس ساعت 9 صبح در محل برگزاری مسابقه حضور بهم رسانند

جوایز و هدایا و مراسم اختتام

ساعت 10:30 صبح : اهدا جوایز رده های 100 کیلومتر  61 کیلومتر

ساعت 16:00 بعدازظهر: اهدا جوایز رده 22 کیلومتر

تجربه یک رویداد فراموش نشدنی

مناظر فوق العاده دریاچه لار و قله دماوند

برگشت به بالا