رفتن به محتوای اصلی
جزییات دسته بندی ها و جوایز
رده بندی و جوایز

1-     سه رده بندی اصلی براساس سه مسافت متفاوت وجود دارد: UTMD, PLP and PGP

2-    در هر رده اصلی، دو دسته بر اساس جنسیت دوندگان( رده آقایان و رده خانم ها ) وجود دارد. سه نفر اول آقایان و خانم ها برای هر سه مسافت 22 کیلومتر ، 61 کیلومتر و 100 کیلومتر شامل نفرات برتر مسابقه خواهند شد.

جوایز

1-     جوایز و کاپ به سه نفر اول در هر رده سنی و به  آقایان و بانوان جداگانه اهدا خواهد شد.

2-     مدال افتخار پایان مسابقه به کلیه دوندگان که مسیر مسابقه را در زمان مشخص شده و مطابق مقررات طی نموده باشند اهدا خواهد شد.

 

تجربه یک رویداد فراموش نشدنی

مناظر فوق العاده دریاچه لار و قله دماوند

برگشت به بالا